شرکت تیکا

گسترش ارتباطات فنی این شرکت با بسیاری از صنایع داخلی و صدور محصولات این شرکت به همراه ماشین آلات ساخت شرکت های موفق داخلی به خارج ازکشور و ساخت دستگاه های خاص از برخی کمپانی های بزرگ خارجی، مسئولیتی جدی برای این گروه مهندسی ایجاد کرده است .